is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nigmaal is hun strijd, hun verdriet van heden, een treurig gevolg van het gemis aan goede leiding."

En daarom „Ouders, hebt eerbied voor uwe kinderen." En ik durf dat ons allen toeroepen ! Er zijn veel meer verwaarloosde kinderen dan in gestichten eene plaats vinden en er zijn veel meer ouders onwaardig ouders te wezen, dan door de rechtbank uit hunne macht worden ontzet.

Vaders en moeders, die zeiven genot op genot najagen en hunne kinderen door dienstboden of gouvernantes lal en opvoeden (hoe goed deze laatsten ook mogen zijn) zijn ook onwaardige ouders en hunne kinderen zijn ook verwaarloosde kinderen, al doorloopen zij ook vele scholen en gaan ze in fraaie kleeren gekleed!

Ouders, die hunne kinderen verwennen, zijn ook onwaardige ouders, en kinderen, die wel verstandelijk zijn ontwikkeld en afgericht op het zich verwerven van eene positie in de maatschappij, op welke wijze ook, maar wier gemoedsleven is braak blijven liggen, zijn ook verwaarloosde kinderen.

Ik behoef u natuurlijk niet te verzekeren, dat ik eerbied voor vader en moeder een groote deugd acht.

Tk kan het mij zelfs goed begrijpen, dat Mozes haar opnam op de eerste tafel der Wet, waarop de plichten tegenover G od staan geschreven. Eerbied voor de ouders behoort, mag men zeggen, tot de natuurwetten en dat zijn wetten Gods. Er is ongetwijfeld iets niet in den haak, wanneer kinderen het kunnen verdragen, dat er in hunne tegenwoordigheid ongunstig over vader en moeder wordt gesproken.

Want, als vader en moeder niet geheel ontaard zijn,