is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mexikaansche rijk door Ferdinand ('ortez (1519 1521), door de Spanjaarden als huisdier is gevonden en naar Spanje is overgebracht.

Wij worden in deze meening versterkt door een bericht van Gonzalo di Oviedo, dat dagteekent van het jaar lo25 en dat luidt: In Mexico worden pauwen aangetroffen, die niet gelijk zijn aan de in Europa bekende pauwen, zij zijn grooter en schooner. Zij worden gemakkelijk tam, worden ook door Christenen gefokt en naar andere deelen van Amerika verzonden." Oviedo hield dus ook de kalkoen voor een pauw, van daar de naam Gallopavo (Pauwhoen), welke Coper de Gemara (1553) hem gaf.

Volgens Scaliger werden er in 1540 eenige kalkoenen, in Frankrijk ingevoerd en volgens Chainpier werden zij weinige jaren voor 1550, uit West-Indië medegebracht. Waarschijnlijk kwamen ze reeds vroeger in Frankrijk voor. want in het jaar 154G moet de kalkoen, zooals uit het volgende blijkt, in de omgeving van Rouaan tamelijk veelvuldig gefokt geworden zijn, daar het in dit jaar reeds op den disch voorkwam.

In December 1546 gaf Jean Babtiste le Chandelier te Ilouaati een gastmaal, dat hij zelf in 221 Latijnsche tweeregelige versjes verheerlijkt heeft 1). In drie daarvan gewaagt hij van den kalkoen.

Bij het eerste gerecht:

Gallina indica.

Dimisso orbe tuo, nostris dum finibus erras,

Venisti infaustis cursibus, ut caderes,

(Indisch hoen).

1) La Parthénie oa Banquet des Palinods de Ronen en 1546, poëme latin du sixième Siècle par Jean Babtiste le Chandelier.