Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet Willems, die in hem de liefde voor de moedertaal deed ontvlammen, en hem tot leeren aanspoorde. Gezamenlijk met den zoon van zijnen baas, legde hij zich op de studie der classieken toe, en slaagde er in, zich in 181') in de klasse van rhetorika op het Klein Seminarie te Mechelen, te doen aanvaarden. In 1821 werd hij onder-regent aan het Athenieum van Antwerpen, in 1822 leeraar aan liet Klein Seminarie, en in 1823 tot priester gewijd.

Toen in 1825 het Klein Seminarie door de burgerlijke overheid afgeschaft was, zien wij hem een strijd voor godsdienstvrijheid aangaan, het eene vlugschrift na het andere de wereld inzenden, en om de Hollandsche maatschappij: , Tof Nut van 't Algemeen" te bevechten, de „Bibliotheek ter Verspreiding van goede Boeken" oprichten.

In 1S30 werden de geestelijke inrichtingen opnieuw geopend, en David, eerst tot leeraar benoemd, klimt later op tot hoofd van het

Sluiten