is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

De eerste zendingsposten.

Den 20cn November 1840 werd Livingstone tot zendeling geordend door D». J. J. Freeman en D». R. Cecil, in Albion Street Chapel te Londen. Hij begaf zich den 8pn December aan boord van het zeilschip George en vertrok naar de Kaap om vandaar naar de Delagoa-baai te gaan. Op reis leerde hij van Dunaldson, den kapitein van het schip, het gebruik van den quadrant; vaak bleef hij met dezen tot midden in den nacht op om waarnemingen aan den sterrenhemel te doen. Zondags werd er onder zijn leiding kerk gehouden aan boord, doch veel kon hij, naar hij zelf gevoelde, niet uitrichten, daar het preêken hem nog niet al te best afging en in de weeksche dagen bij zijn hoorders weer bedorven werd wat de Zondag misschien voor goeds had uitgewerkt. Hij deed veel aan theologie en studeerde ijverig. Aan de Kaap werd het schip een maand lang opgehouden. Deze maand bracht hij door bij Dr. Philips, agent en superintendent van