is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel voor deze zaak op te ofVen. En tevens had hij overdacht, zoo het hem het leven kostte, welke gevolgen dit dan zou kunnen hebben voor de toekomst der zending in deze duistere, door slavenhandel geteisterde deelen van Afrika. Wat de zendeling ging doen, werd dus gedaan met ópen oogen, na rijp overleg bij zich-zelven en in de vaste overtuiging dat hij het doen moest. Hij wist dat hij zich misschien zou opofferen en hij schreef zulks ook aan zijn zuster. Doch wie zou het anders doen, wie zou er anders willen gaan? „Moge God — zoo stond er in dien brief — mijn diensten aannemen en mij tot Zijn eer gebruiken! Het is eengrooteeer een medewerker Gods te mogen wezen," en een weinig verder: „Voor Christus waag ik alles!"