is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen, dat hij op dat oogenblik niet eens zijn buks bij zich had en hij een revolver leenen moest. Eén oogenblik was het een hevige kamp geweest, doch het gevecht was gelukkig geëindigd met geen enkel doodelijk verlies aan een van beide zijden.

Daar de Bisschop zag hoe het volk, dat zich aan hem wilde toevertrouwen, door dit roofgespuis werd weggestolen en in slavernij gevoerd, sloeg hij voor maar dadelijk op te trekken ter bevrijding der gevangene Manganja en de plunderende Ajawa uit het land te verdrijven. Deze voorslag vond bij allen levendige instemming, behalve bij Livingstone die, als reden waarom hij dit afkeurde, aanvoerde dat het altijd het beste was de stammen hun eigen twisten te laten uitvechten zonder er zich in te moeien, tenzij dan als bemiddelaar. Volgens hem zou Mackenzie beter doen te wachten en te zien, welke uitwerking het lesje hebben zou, dat de slavenjagers zoo pas ontvangen hadden. Dezen door den reiziger gegeven raad heeft de edele Mackenzie ook eerlijk in zijn dagboek opgeteekend; daarom kon later aan Livingstone niet ten laste worden gelegd dat ook hij aansprakelijk moest worden gerekend voor den ongelukkigen afloop der Universiteits zending. Bisschop Mackenzie zou zelf een van de eersten geweest zijn, om té verklaren dat hetgeen later geschiedde, geheel buiten Livingstone omgegaan is. Het blijkt ook daaruit, dat zelfs voor een tijd 's reizigers raadgeving werd opgevolgd en men zich onzijdig en buiten de veeten der stammen hield. Doch wellicht