is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Controle over het op tijd komen der employés Bladz. 72

Controleklok 73

Tijdboek 75

Tijdkaarten 75

Verlichting van den dienst van den tijdcontroleur . . 76

Wie moet de salarislijst opmaken? 77

Controle over het resultaat van advertenties (met formul.) 78 Statistiek over de baten en lasten der verschillende af-

deelingen 79

Wat de Amerikaansche verzendhuizen ons kunnen leeren 81 Eenige bizonderheden uit Amerikaansche warenhuizen

(met 10 afbeeldingen) 84

III.

De organisatie van het warenhuis Marshall Field & Co. te Chicaoo.

Het credietsysteem (met 6 formulieren) 92

Het kassysteem en de aflevering der goederen (met 6

formulieren) 98

De berekening van den omslag in de bezorgingskosten 108 Hoe bevordert men het belang van den verkooper bij

den verkoop? 108

Methode van adverteeren 110

Gevonden geld, boeten enz. . . . 114

Hoe Marshall Field & Co. zich hoeden tegen diefstal 116

Toezicht in de magazijnen 118

Reclamedagen en reclamedagen voor een speciaal artikel 119

Winstberekening en het prijzen der goederen . . . 121

Het aanstellen van personeel (met 2 formulieren) . . 123

Het sousterrain en zijn inrichting (met 3 afbeeldingen) 128

IV.

Het zakensysteem der Stix Baer & Fuller Co. te

St. Louis

Het inkoopen der goederen 135

De in-ontvangstname der goederen 135