is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewoonlijk zijn het nummer en de afdeeling van den bediende op de kaart gedrukt of geschreven, ook zijn etenstijd. Daardoor kan in het controleboek onmiddellijk gezien worden, of de betreffende persoon stipt op tijd was of niet.

Wanneer een verkooper door het bedienen van een klant verhinderd is, op den voorgeschreven tijd aan tafel te gaan, of wanneer een bediende verzoekt, bij uitzondering zijn etenstijd te verschikken, moet hem door den inspecteur een verlofbewijs uitgereikt worden, dat bij de tijdkaart gelegd wordt. Dit bewijs moet nauwkeurig dag en tijd der verandering aangeven, maar aangezien die zoo licht van de kaart verwijderd kan worden, laten vele firma's die bemerkingen door den rayonchef of een anderen beambte aanbrengen. Een der groote nadeelen der controleklok is, dat men daarbij gemakkelijk kan bedriegen. Een verkoopster b.v., die vroeger weg wil, kan een collega bepraten, haar kaart voor haar bij 't weggaan af te stempelen. Dit gaat echter niet zoo gemakkelijk in een kleine zaak, waar ieder ziet, wat de andere doet; ook bij grootere zaken kan het verhinderd worden, doordat de chef der afdeeling een afzonderlijke controlelijst bijhoudt.

Deze controlelijst is een voortreffelijke instelling, niet alleen in zaken met een tijdregistreer-toestel, maar ook bij het kaartensysteem, omdat daardoor elke bediende direct bij het komen naar zijn afdeeling moet gaan en niet eerst in het magazijn kan „ronddraaien". Een winkeljuffrouw kan precies op tijd komen en toch 15 of 20 minuten verknoeien door het in orde brengen van haar coiffure of babbelen met andere verkoopsters, vóór zij naar haar afdeeling gaat. Dit kan door de controlelijst van den chef bewezen en verhinderd worden.