is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET TIJDBOEK.

De controle door het boeksysteem is bijna geheel vervallen, daar het tamelijk veel tijd in beslag nam, alle namen uit te zoeken en de tijdcontroleur ook in de haast veel vergissingen maakte.

HET KAARTENSYSTEEM

verdient de voorkeur in zulke zaken, welke eenige honderden employés hebben. Deze kaarten zijn gewoonlijk 8X10 cM. groot, en zijn bedrukt met nummer en afdeeling van den employé, benevens den datum. Sommige kaartformulieren bevatten ook nog een rubriek voor het salaris en een voor kwiteering voor ontvangen salaris. Daaronder is de etenstijd aangegeven. Links is de kaart in twee kolommen verdeeld, welke weer door lijnen in zessen verdeeld zijn voor eiken dag der week. In het midden is de volgende tekst aangebracht:

1. De tijdkaarten moeten vier maal per dag geknipt worden.

2. De employés mogen het magazijn slechts binnenkomen of verlaten door de daarvoor bestemde deur. Het gebruiken van andere ingangen geeft aanleiding tot ontslag.

3. Alle employés moeten vóór .... ure in het magazijn wezen.

4. Het verliezen van een tijdkaart moet onmiddellijk den personeelchef meegedeeld worden.

Geen salaris wordt uitbetaald, wanneer niet de regelmatig geknipte tijdkaart getoond kan worden.

5. Deze kaart mag niet gevouwen worden.

6. De tijdkaarten moeten maandagochtend met inkt ingevuld worden, anders knipt de tijdcontroleur ze niet.

De rechterzijde der kaart is op dezelfde wijze ingedeeld als de linkerzijde; rechts dient voor den namiddag, links voor den voormiddag.