Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rozen gekweekt voor de destillatie van rozenolie. In de bergstreken houdt men vele geiten, die aan de bosschen veel kwaad doen. In het Z. worden krenten en wijn voortgebracht.

De bevolking is naar taal, geloof en afstamming zeer gemengd. De Mohammedaansche Turken zijn slechts gering in getal. De Roemeniërs zijn Romanen. Verder is de bevolking, behalve de Grieken, die Griekenland alsook de kuststreken der Egeïsche zee bewonen, grootendeels Slavisch.

Het schiereiland bevat vele staten. In het NO. ligt het koninkrijk Roemenië, met Boekarest (290) als hoofdstad. Jasi (Jabjifligt noordelijker. Op den moerassigen linker Donauoever liggen buiten de korenhavens Galatz en Braila geene steden van belang. Het kleine Constantsa, aan de kust', heeft mede grooten graanuitvoer. — Op den hoogeren rechter Donauoever, in het vorstendom Boelgarije, waartoe ook Oost-Roemeli ë, met de heofdstad Philippopel, behoort, ligt een rij van voormalige vestingen, o. a. Nikopoli. Hoofdstad van Boelgarije is Sofia. — Het koninkrijk Servië is grootendeels Morawa-gebied; hoofdstad is Belgrado. — Bosnië en Hercegóvina (Hertzegówina) met de stad Sarajevo, behooren tot Oostenrijk. Het vorstendommetje Montenegro, met de hoofdplaats Cetinje (Tsettienje) is een ruw bergland, met een arme, oorlogzuchtige bevolking. — Een deel van het oude Thracië, verder het oude Macedonië en het bergland der strijdlustige Albaneezen, vormen het Turksche keizerrijk. De prachtig gelegen handeldrijvende hoofdstad Konstant i n o p e 1 (960) aan den Bosporus, A d r i a n o p e 1 en de handelstad Salon iki (105) zijn tegenwoordig door spoorwegen (punt van splitsing bij Xis (Niesj) in Servië) met Middel-Europa verbonden. Aan de straat der Dardanellen ligt Gal li poli. De spoorwegen van het koninkrijk Griekenland zijn nog niet bij het Europeesche spoorwegnet aangesloten. De handeldrijvende hoofdstad Athene (17°) heeft vele herinneringen aan de grootheid van het oude

Sluiten