Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JVa het lezen van een woedende crihek. Het beste antwoord er op zou zijn, beter dan ooit te schilderen. Indien ik „van de „Hurdy Gurdy Boy" af tot de „Boy and the Butterfly" toe gestadig achteruitgegaan ben", zal er over evenveel jaren als daar tusschen liggen misschien niets meer van mij over zijn.

Men moet, bij het beoordeelen van een schilder, rekening houden met zijn omgeving en met de bezwaren, waarmede hij te kampen had. Ik zou hebben kunnen schilderen, indien ik in een atmosfeer van kunst had geleefd, maar in Amerika komt alles neer op geld maken en op het verkoopen van slechte waar voor goede.

Ik zie het nut er niet van in, dat men een landschap in vijf minuten moet geschilderd hebben. Er zijn zekere effecten, waaraan men liever niet nogeens werkt, maar wanneer er iets menschelijks in het spel is,

Sluiten