Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Seer seker is dit en gewis,

Dat al die nijd en haat Oek grotendeels die oorsaak is.

Dat jij vandag nog sterk en fris Jou Vijfde jaar ingaat!

Jij 't vijande, 'n groot getal,

Mar baing vrinde ook —

Staat mar ver reg en waarheid pal, Dan sal jij nie so maklik val,

Hoe dat hul woel en spook.

Jij 't klein begin, mar anhou win!

Dit is 'n klaar bewijs—

Ja, in die spreuk is waarheid in: "Die wettig strij sal owerwin En krijg die kroon en prijs! "

Met vijftig het jij angevang— Nou sestien honderd ruim.

Gaat, Patriot! gaat mar jou gang.

Twee duisend krijg jij, wees nie bang— Moet nie jou plig versuim.

Ek wens jou in die Nuwejaar:

Al wat ek wense kan:

Dat jij gesegen en gespaar.

Tot die volmaaktheid voort mag vaar, Jou plig doen nes 'n man.

Sluiten