Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich genoodzaakt bij het Nederlandsch gezag bescherming te zoeken. Kort daarna mocht Simpang Olim zich beroemen, de machtigste staat aan de Oostkust te zijn.

Niet lang echter duurde die toestand. Atjeh was opnieuw bezocht door een leger van de „Compagnie", maar nu onder Van der Heijden, en wat die met zijn troepen had verricht — de vorige bladzijden hebben het ons verhaald.

De bewoners van Edi, wraakgierig als alle Atjehers, hadden het niet vergeten hoe zij hun onafhankelijkheid verloren hadden, voornamelijk door toedoen van Nja Malim en als bondgenooten van Van der Heijden verschaften zij dezen alle mogelijke hulpmiddelen om het rijke en machtige Simpang Olim te onderwerpen.

Toekoe Moeda Nja Malim ontveinsde zich de moeilijkheid niet, die hem wachtte; een groot, zeer geoefend leger, aangevoerd door een man, tegen wien geen Atjeher, wie ook, opgewassen was, en die aanvoerder van alles volkomen op de hoogte, ingelicht als hij was door de bewoners van Edi. Maar toch kwam de gedachte geen oogenblik bij hem op tot vluchten; neen! hij zou tegenstand bieden zoo lang het maar eenigszins mogelijk was.

En hij hield het lang uit. Eerst in het open veld, en toen dat niet meer ging, in de bergen, vanwaar

BROUWER, K. V. D. HEIJDEN. 6

Sluiten