Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE REGELEN ENZ.

boek of liniaal in de handen op en neer loopen. Een japon, waarin men die bewegingen gemakkelijk uitvoeren kan, is uit een hygiënisch oogpunt volmaakt.

D. Corsetten. — Het is niet zonder aarzelen dat ik mijn meening over dit veel besproken onderwerp neerschrijf. Ik voor mij geloof niet, dat corsetten altijd en in alle opzichten nadeelig zijn. De vrouw mag natuurlijk haar lichaam niet vast inrijgen, haar middel niet inpersen, haar maag niet samendrukken; het spreekt vanzelf, dat dit zeer nadeelig is. Maar wel moet er, tenzij de vrouw reformkleeding draagt, een steun voor de borsten zijn. Magere en slanke schoongevormde vrouwen kunnen meestal ook zonder reformkleeding een corset missen, maar vele vrouwen hebben na hun trouwen neiging om gezet te worden, en niets is leelijker en smakeloozer dan het uiterlijk van slordigheid, dikheid en vormloosheid, dat een gezette vrouw heeft, die „gewone" japonnen en geen corset draagt. Een behoorlijke steun voor de borsten is zoowel aangenaam als net. Zoolang de wereld bestaat, hebben vrouwen altijd een soort van corset, een soort van gordel om het lijf gedragen ; en zoolang het de beweging der ribben vrij laat, en niet de maag en de leverstreek indrukt, kan het dragen van een yoed pussend, op maat gemaakt, niet drukkend corset, niet veel nadeel opleveren.

Sluiten