Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Waardoor worden de insecten naar den appelboom gelokt ?

4. Uit hoeveel blaadjes bestaan kelk en kroon beide?

5. Hoe zien de kelkblaadjes er uit ?

0. Waarmee zijn de bloemblaadjes op den bloembodem bevestigd?

7. Wat weet je van 't getal der meeldraden?

8. Hoe ziet de stamper van de appelbloem er uit?

9. En hoe is dit bij de kersebloem ?

10. Waarom heet de top van deu bloemsteel bloembodem?

Teekenen: den omtrek van een bloemblaadje;

de vijf bloemblaadjes in één vlak neergeslagen.

5. De lelie.

Aan de bloem van den kerse- en den appelboom hebben we de vier hoofddeelen: kelk, bloemkroon, meeldraden en stamper leeren kennen. Toch, willen we de laatste twee wat nauwkeuriger waarnemen, dan geven we de voorkeur aan een bloem, waarin ze in veel grooter afmetingen voorkomen. Uitstekend leent zich voor ons doel de lelie. Waar een schooltuin is, kan men deze gemakkelijk kweeken.

Als de Junizon haar warme stralen neerzendt op de aarde, dan opent de lelie haar knoppen. We nemen een knop en een bloem. Dadelijk valt in 't oog, dat de drie kelkbladeren aan den knop nog groen zijn, terwijl die van de geopende bloem gekleurd zijn en wel geel. Bij 't ontluiken dus kleuren zich de kelkbladeren. Alzoo verschillen de kelkbladeren in kleur met die van de kerse- en de appelbloem. Van verreweg de meeste bloemen is de kelk groen.

Bij de lelie treft het ons verder, dat de drie kroonbladeren dezelfde kleur hebben als de kelk. Zoo op een afstand gezien, lijkt de lelie dan ook geen kelk, inaar zes bloembladen te hebben. Samen noemen we die wel bloemdek. Als we echter nauwkeurig toekijken, blijkt ons: 10. dat de drie kroonbladeren in vorm iets van de drie kelkbladeren verschillen; 20. dat de kroonbladeren afwisselend met de kelkbladeren zijn geplaatst. — Als de bloem heelemaal open is, zijn de toppen dier blaadjes naar buiten omgebogen. Daardoor lijkt ze een wijd geopenden beker.

Sluiten