Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

figuur in de plaats stelde en die den ouden naam gaf van „Eté".

Heeft de eerste figuur haar naam te danken aan een lied, de tweede aan een danspas, do derde figuur heeft haar naam te danken aan de nabootsing van een Klokhen (poule qui glousse), daar men in het tweede deel der melodie een „klok, klok" liet hooren. Ofschoon men tegenwoordig dezelfde figuur danst op melodieën uit de Opera's L'Etoile du Nord, Le Pardon de Ploörmel en meer andere, en men daarin niet het minste hoort van het geklok der hennen, is de naam „La Poule" gebleven. Trénise is de naam van eenen voornamen danser en daar hij in die figuur eeno schitterende rol vervulde, namelijk een solo gedurende het „Cavalier seul", heeft men de figuur naar hem genoemd. La Pastourelle heeft haren naam te danken aan de melodie en hare wijze van uitvoering, daar men haar danst naar de wijze der Villanella's (Italiaansche benaming van herderdansen).

Hebben wij boven gelezen, dat de Quadrille een geliefde dans is, waarin men nog dagelijks variatiën brengt, dan is voorzeker de Quadrille des Lanciers eene der smaakvolste en netste variatiën, die men in onze dagen daarin heeft gebracht. De Quadrille des Lanciers werd in den winter van 1856 te Parijs ingevoerd door den dansonderwijzer La Bobde. In Duitschland is de Lanciers-Quadrille bekend onder den naam van Quadrille Frangaise a la Cour. Een Duitsch schrijver zegt van dezen dans sprekende: „Es ist ein erfreulicher Schritt, den Tanz wieder „zu Grazie und Harmonie, die mit der Menuet aus unserer „gesellschaftlichen Tanzkunst verschwunden war, zurück-

Sluiten