Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de derde en vierde dame, daar er evenwel vijf heeien zijn, blijft een als slachtoffer in het midden in desolate

houding staan.

7.

Twee helpers houden een doek of laken uitgespreid in de hoogte; eenige heeren en dames verbergen zich wederzijds achter het doek, alleen de vingers opstekende, ieder heer verbindt zich op die wijze aan een dame, met wie hij, nadat het doek gevallen is, een dansje maakt.

8.

Een heer wordt geblinddoekt, en na op de maat dei muziek eenige omzwenkingen gemaakt te hebben, moet hii een keus doen uit de aanwezige dames, mislukt dat en kiest hij een heer, dan moet hij daarmede dansen onder het luid gejoel en gefluit der overigen.

9.

Een dame plaatst men op een stoel in het midden van den cirkel met een spiegel in de hand. De geleider vraagt successievelijk een heer, plaatst hem achter den stoel der dame, en laat zijn gelaat in het spiegeltje weerkaatsen, zoo lang de dame door een ontkennende hoofdbeweging te kennen geeft haar keus niet gevonden te hebben, wor de aanvoer van nieuwelingen volgehouden; zoo de keus gevonden is, danst de dame met dien heer, terwijl de overigen door de aanwezige dames worden uitgenoodigd met hun een dansje te doen enz. enz. enz.

Ofschoon de chorégraphie of dansbeschrijf kunde voor een leek niet zoo gemakkelijk te begrijpen is, willen wi] den lezers de omschrijving niet onthouden van de „Charmeuse" van onzen landgenoot Bernard Leefson, en we

Sluiten