is toegevoegd aan uw favorieten.

De natuurlijke ventilatie van kleine woonvertrekken te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c4 pro mille koolzuurgehalte aan het einde van de proef.

c pro mille koolzuurgehalte van de buitenlucht (0.4).

t duur van de proef in uren uitgedrukt.

T4 gemiddelde temperatuur van de kamer tijdens de proef.

T, gemiddelde temperatuur van de buitenlucht tijdens de proef.

Hierbij kan men nog aanteekenen de sterkte van den wind en zijne richting ten opzichte van het vrije vlak van het lokaal.

Het is nu de vraag, welke formule men zal kiezen om de natuurlijke ventilatie te berekenen. De keuze is hier zeer moeielijk, omdat van de vele formules, die aangegeven zijn, nog drie gelijken aanspraak op bruikbaarheid kunnen maken. Het zijn die van Recknagel, Seidl en Hagenbach. Waar echter de proef 2 uur of minder duurt en koolzuur in den beginne ontwikkeld wordt, is de formule van Recknagel te verkiezen boven de andere, te meer, omdat de tabel voor de