is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bougies werden gebruikt, zooveel kunnen wij echter met zekerheid zeggen, dat wat snelheid betreft de balon van Champetier het zekerlijk wint. Waar wij dus een dilatatie wenschen niet ter vroeggeboorte maar ter spoedgeboorte, daar mogen wij met voorbijzien der anderen den ballon van Champetier als waardigsten vertegenwoordiger der groote ballons beschouwen, en onderschrijven allerminst de uitspraak van Nagib Eddé (1. c. p. 50). „Si le ballon de M. Ie professeur Tarnier pêche par défaut de rapidité, celui de M. Champetier de Ribes pêche par excès, puisque la moyenne du travail est supérieure a la moyenne de 1'accouchement spontané".

Primo klopt dat niet met het cijfer van 13 uur, dat hij geeft (blz. 51), ontleend aan de statistiek van Pinard (de normale duur op 12 uur gesteld). Het zou wel gelden van het cijfer 11 (volgens de statistiek van Champetier) op blz. 50 genoemd. Bij Champetier zelf vindt men daarvoor 11.40 uitgerekend (Champ. 1. c. blz. 26). Misschien heeft Eddé dit cijfer af willen ronden, maar dan gaat het allerminst aan om 40 minuten te negeeren, als men van 20, die de 12 vol zouden maken, een tegenargument wil smeden.

De bezwaren en nadeelen der ballonbehandeling zijn verschillend van aard, ten eerste het technische bezwaar om een soliden ballon te krijgen. Champetier is te Parijs, waar een zooveel hooger standaard van instrumentmakerskunst wordt gevonden, allicht aan het beste adres, maar ook hij klaagt nog al eens over het onklaar worden der ballons. Hoeveel te meer zou dit bezwaar moeten wegen buiten de kliniek in de praktijk, waar men niet aanstonds een nieuwen ballon bij de