is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als men het bevroedde. Waar geopereerd werd terwijl de vrouw nog vloeide, was het uitteraard moeilijk een toename der bloeding als gevolg der dilatatie juist te waardeeren. Vooral bij totale plac. praevia zal dit moeilijk zijn.

Dat de snelle ontlediging van den uterus, die op de manueele dilatatie volgt, meerdere kans geeft op nabloedingen, is te verwachten.

De gevaren voor de vrouw zijn dan ook bij toepassing der snelle dilatatie met onmiddellijke extractie zeer zeker niet minder, eer iets meer dan bijv. bij de keei'ing volgens Braxton Hicks. En waar men er dus toe wordt bepaald om ter wille van het kind de eerste methode in aanmerking te doen komen, ligt het voor de hand, dat men voor een kind, dat toch zoo goed als verloren is, er niet toe zal overgaan. In de gevallen van Petit was m. i. de behandeling dan ook misplaatst, in beide gevallen gold het een geheel onvoldragen vrucht, de kans op levensvatbaarheid stond onder peil. In geval 2 had de vrouw bovendien de laatste 2 maanden herhaaldelijk gevloeid.

Anders is het geval van Fieux, daar was de vrucht dood, doch de inwendige bloeding gaf de indicatie. Waar de kinderlijke harttonen slecht worden heeft men zeer zeker aanleiding de spoedverlossing te overwegen. Men zal zich dan echter zooals trouwens altijd zooveel mogelijk overtuigen, dat het beenig bekken een snelle extractie mogelijk maakt. Bestaat er bekkenvernauwing, die moeilijkheden doet vreezen, dan zie men ter wille van de moeder liever van de spoedverlossing af. Eveneens wanneer de toestand van de moeder van dien aard is, dat men meer