is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens Bendix bevat 1 Liter van deze heubner'sche 7,-melk in afgeronde cijfers:

Eiwit. Vet. Suiker.

20 22 72 gram.

1 Liter Vmelk vertegenwoordigt 580 caloriën.

(Deze berekening berust niet op König's analysen, zooals die van Soxhlet, doch op eigen analysen van Bexdix).

De waarde van 580 caloriën komt overeen met hetgeen de zuigeling tot zich neemt in 850—900 gram zog. Aan 1 Liter -/3-melk heeft het kind derhalve genoeg tot aan de 5e maand, daarna moest men, om op ± 655 caloriën te komen, in plaats van 1 Liter %-melk, eigenlijk 1200 gram geven, bestaande uit 800 gram melk en 400 gram slijmoplossing, waarin 50 gram melksuiker.

Deze methode van Soxhlet-Heubner heeft behalve de gemakkelijke bereidingswijze van het mengsel nog dit voor, dat men slechts één, hoogstens twee oplossingen noodig heeft voor het geheele eerste levensjaar.

Heubner, Bendix, Unger, Cassel, Neumann en anderen bevelen op grond van hunne rijke ervaring de HeubnerSoxhlet sche methode aan, mits men haar slechts toepasse bij gezonde zuigelingen en zich hoede voor overvoeden. Zoodra digestiestoornissen optreden, moet men minder geconcentreerd voedsel voorschrijven.

Monti daarentegen is geen voorstander van deze methode; hij zag vaak digestiestoornissen (meteorismus, kolieken, diarrhee) ontstaan, als gevolg van het groote melksuikergehalte van het mengsel. Ook Biedert heeft dergelijke ervaring opgedaan. Buitendien wordt door andere schrijvers gevreesd, dat bij voeding met Heubner-Soxhlet's mengsel suiker in de urine verschijnt, zoodra voor deze stof de assimilatiegrens wordt overschreden. Volgens onderzoekingen van Grosz, Nobécourt en Terrien werd die assimilatiegrens bij gezonde zuigelingen bij gebruik van 8—4 gram melksuiker per K.G. lichaamsge-