is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Lodewijk de veertiende heeft niet voorzien, dat Willem den derde de tocht naar Engeland gelukken zou.

Dit is de eenige reden, waaruit Lodewijk's aanval op Duitschland te verklaren is, een aanval, die een groote fout in Lodewijk's politiek is geweest.

IX.

\

Het aanvankelijk succes van Napoleon na zijn terugkeer uit Elba in Frankrijk is niet zoozeer een gevolg van de zwakheid der regeering van Lodewijk XVIII, als wel van het ontzag van het Fransche volk voor Napoleon's persoon.

X.

K. Lainprecht's „Deutsche Geschichte" bewijst, dat de beginselen, waarvan hij meent dat de geschiedschrijver moet uitgaan, leiden tot eenzijdigheid en onnauwkeurigheid.

XI.

De „Historie van Mariken van Nimmegen" is in of kort na 1475 geschreven.

XII.

De „Historie van Pyramus ende Thisbe" door Matthys de Castelein is niet als drama, maar als volksboek bedoeld.