is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noch tan en mogen si overeen Bi naturen vergaderen niet.

lees: stomme, vereenigingen, mogense.

Va. 21—24: Daer af des Vaders liberaldeit Om die minne Christi vorseit,

Sal doen sine Broedere verrisen In grooter glorieuser wisen.

lees: liberalheit.

Va. 29—32: Ende es ene sake der ver veer lychede, Alse te onser minscelychede;

Bedie hi beroert ons vorwaer Ter verriaeneasen;....

leea: beruerlichede.

Va. 35—36: Dese sake es oec ene vorme vorwaer Ende oec mede v exemplaer.

lees: i exemplaer.

Va. 37—40: Alle dese, die nu geseit

Hier vore syn, na der werheit Selen dat vore vonnesse comen, Dat men d'leste vonnesse kort nomen.

lees: vore dat.

XVI.

T-r 1 • 1 11! 1 1_ 1 I 12it_

i n«nr.>>tfAiiriin>r ii li nni i i ii ir i/Qii n < w > (r w i iniw wim n • t> k tri*

Y tJLUDUYUUUlgUC opcmug awu uwgsnvuo m ö

noemd worden, doch niet noodzakelijk.

Af te keuren zijn echter alle voorstellen tot vereenvoudi ging, waarbij niet wordt gelet op de afleiding en den ety