is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nathans.

Ik? Neen! Ik dacht, dat werd hier gedaan.

Reinhardt.

Ook goed, mijnheer Nathans, maar dan zult ge mij de noodige inlichtingen moeten verschaffen. (Schrijft.) Kennisgeving. Het behaagde heden den Heere...

Nathans.

Gisterenavond mijnheer... gisterenavond, precies drie minuten voor tienen...

Reinhardt.

Gisteren — avond — tien — uur — onze — innig — geliefde — tante — Wat meer?

Nathans.

Alleen tante, anders niet!

Reinhardt.

Dus: Tante — in — den — ouderdom — van — hoeveel?

Nathans.

72 jaren, 6 maanden en 29 dagen; als ze namelijk nog 2 uur geleefd had was ze juist 72 jaar en 7 maanden oud geworden.

Reinhardt.

Dus: van 72 jaren, na kortstondig lijden — tot —< zich — te — roepen. Zie zoo — nu de naam. — dien zouden we haast vergeten hebben. Ze heet...

Nathans.

Barbara Christina Ursula Jansonius van de Meijerenburg. (Wordt geklopt.)

Reinhardt.

Binnen.

Een boer (treedt binnen).

Ben ik terecht?