is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE TOONEEL.

(Mevr. Kühn, Laura, Louise.)

Laura (komt binnen).

Goeden avond!

Mevrouw Kühn.

Goeden avond!

Laura.

Wat blieft u?

Mevrouw Kühn.

Ik wou gaarne een kop koffie van u hebben.

Laura.

Misschien wat gebak daarbij?

Mevrouw Kühn.

Ja, dat is goed!

Laura.

Dadelijk. (Af.)

Mevrouw Kühn.

Nu, als dat zijn ideaal is — hm! Neen, neen! dat zal het dienstmeisje zijn! — ah! daar komt ze!

Louise

(zeer terneérgeslagen, plaatst zich met een handwerkje aan een tafel).

Goeden avond!

Mevrouw Kühn.

Goeden avond, juffrouw! (Ter zijde.) Niet slecht — een beetje ernstig — maar werkelijk een fijn kopje!

Louise.

Heeft u al iets besteld?

Mevrouw Kühn.

Jawel, zooeven! — Koud weer!

Louise.

Ach ja!