is toegevoegd aan je favorieten.

Het feest van het vijf en dertigjarig bestaan van de firma Corns. Immig en Zoon op Zaterdag 12 September 1908, in den salon Doele te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laura.

Ja. ziet u, dat is een gansch eigenaardig voorval. De jonge man is veel in groote steden geweest, heeft veel vreemde lui gezien, en nu komt daar gisteren een menageriedirecteur met zijn miss Amanda en zijn leeuwen en tijgers, en daar heeft de jonge man zich laten bepraten, morgenmiddag met miss Amanda in een leeuwenkooi een partijtje 66 te spelen.

Mevrouw Ktihn (verschrikt).

Wat zegt u?

Laura.

Ja, zoo is het en niet anders. Ziet u, hier staat het te lezen. (Haalt de courant, die in een courantenhouder aan den wand hangt en toont haar mevrouw Kühn.) Ziet u. dat is het.

Mevrouw K ii h n.

Mijn God! (Valt in onmacht.)

Laura.

O. mevrouw! Wat overkomt u?

Louise (angstig).

Lieve mevrouw — Laura, met een glas wijn, snel!

Laura.

Ik ga al! Ziet u, dat is nu weder die miserabele miss. (Verdwijnt en loopt bij de deur tegen Pempke aan, die in de gelagkamer wil.)

DERDE TOONEEL.

(Vorigen, Pempke, daarna Frederika, Hoffmann.)

Peinpke.

Nu, wat gebeurt hier? Wat scheelt er aan?

Laura.

Ga maar eens gauw naar den dokter, vader, die dame is van haar stokje gevallen!

Pempke.

Van haar stokje gevallen? O zalige Laurens Jansen!