is toegevoegd aan je favorieten.

Over scleritis, naar aanleiding van twee gevallen van cyclo-scleritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaampjes en leukocyten gevuld, de wand sterk geinfiltreerd, links van het knobbeltje neemt men een plek van intensieve infiltratie waar.

De knobbel in den proeessus ciliaris (T;l) heeft aan en nabij den omtrek pigment, terwijl onk in 't centrum pigment, niet aan cellen gebonden, aanwezig is. Reuzencellen zijn ook hierin aanwezig.

De woekering heeft het corpus ciliare naar de lens toe uitgezet; 't is alsof 't knobbeltje ligt op corpus ciliare en iris. De lens is te dier plaatse duidelijk ingedrukt, zooals een andere coupe aangeeft.

De musculu.s ciliaris M is goed bewaard gebleven, 't Gehcele corpus ciliare is met cellen geïnfiltreerd, de processus en het meer centrale deel der spier matig, het buitenste deel van het corpus ciliare veel sterker; aan den buitenrand van het bewaard gebleven deel van den M. ciliaris ziet men een gelijkmatig korrelig, niet gekleurd haardje H„ omgeven door een infiltratiewal van eenkernige leukocyten, die vlak aan den haard dicht opeengehoopt zijn; enkele zijn in de niet gekleurde massa te zien.

In de naaste omgeving zijn tal van reuzencellen (R), op één doorsnede 3 tot 4, duidelijk herkenbaar. Iets naar voren teckent zich een groep goed gekleurde eenkernige leukocyten tamelijk scherp af.

Lateraal van dit haardje is in het corpus ciliare nog een lang gestrekte haard (H2) aanwezig; (lengte 4,45 mM., maximale doorsnede 0,8 mM.), deze heeft overeenkomst met de in de sclera beschreven haard Il; alleen is zij iets meer gekleurd en zijn de afzonderlijke cellen veel slechter of niet te herkennen. Ook hier zijn tusschengezaaide sterk getingeerdc leukocytenkernen. De bochtige onderste zone is bleek getint, fijnkorrelig, heeft enkele reuzencellen. De iris is gelijkmatig en matig geïnfiltreerd, de pigmentlaag van de achtervlakte is wat verdikt, bedekt met een neerslag van gestold kamervocht, waai in enkele leukocyten. Zij bevat wijde vaten, gevuld met bloed lichaampjes; verder 't reeds genoemde knobbeltje T,, dat de pigmentlaag naar achter stulpt, zelf pigmentcellen bevat, aan de voorzijde door den even herkenbaren sphincter, die teruggeweken is, begrensd wordt. Reuzencellen werden hierin niet gezien. De pupilrand en de voorste lenskapsel staan met elkaar in verbinding door occludeerende gestolde massa, waarin leukocyten en pigmentcellen.

De tweede coupe die ik beschrijven zal, heeft ten doel, de zone te doen kennen, waar, in achterwaartsche richting het pathologisch proces