is toegevoegd aan uw favorieten.

Technische wenken voor den boekdrukker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meestal kan men de lijn onmiddellijk tegen de letters aan plaatsen, daar deze hiervoor gewoonlijk genoeg vleesch hebben. Neemt men echter groote typen, zoo plaatst men er een of meer interlijnen tusschen. Letters met groote staarten zijn ongeschikt om onderlijnd te worden, omdat er dan te veel wit tusschen de letter en de lijn ligt.

Ook kan de lijn als versiering optreden, maar dan moet ze in rood of goud gedrukt worden. Het onderlijnen in het zwart is in de meeste gevallen geen ornament, maar een hulpmiddel om meer kracht bij te zetten.

t

Beschadiging van Schriften.

Het gebeurt zeer dikwijls, dat men twee verschillende lettersoorten in één kast plaatst. Meestal neemt men dan één letter met groot, de andere met klein corpus, om ze bij het zetten spoediger van elkander te kunnen onderscheiden.

Toch blijft het zetten lastig uit kasten met twee lettersoorten. Meer dan eens gebeurt het, dat men de letters onder de andere moet „wegpeuteren". En juist hierdoor ontstaat er onder de letters een te groote wrijving, die een massa karakters defekt kan maken ot het schriftbeeld bekrassen ot beschadigen.

Koop liever een paar kleine letterkasten meer, dan twee of meer lettersoorten te zamen laten wonen in één huis.

(«otiscli.

Toevallig kregen wij Hollandsch zetsel in handen, dat op Gotisch of Oudduitsche wijze gezet was, namelijk elke regel was onderlijnd in rood.