is toegevoegd aan je favorieten.

Onder de vanen van vriend en vijand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeerende stad Neurenberg, op de een of andere wijze verlichting aan te brengen. Doch niet. alleen deze reden was het, ook niet enkel de eerzuchtige wensch om zich te meten met den nieuwen tegenstander, die den koning deden besluiten veel bij den aanval te wagen; maar er was nog een derde rede, die er heu gebiedend toe dwong. Deze derde reden was de onbetrouwbaarheid van zijn bondgenoot Johan George, de machtigste van de protestantsche Duitsche vorsten, die gemeenschappelijk met zijn veldmaarschalk Arnim reeds thans met Wallenstein onderhandelden om de gunst van den keizer bedelde.

Met inspanning van alle krachten werd de koning in dezen tijd door de Neurenbergers ondersteund.

Vlak bij de stad Fiirth daar, waar de Pegnitz en de Rednitz samenvloeien, breidde het Zweedsche kamp zich uit, het kamp van Wallenstein op een goed beschermde hoogte er tegenover geleek een ware vesting. Op een Vrijdag besloot, Gustaaf Adolf den vijand, die zich niet scheen te durven wagen, uit zijn veilige schuilplaats te bestormen.

Het middenpunt van het keizerlijke kamp vormde de zoogenaamde oude bevestiging met den Burgstall, een wijd vertakt gemetseld werk uit vroegeren tijd op een boven alles uitstekenden heuvel gelegen. Daartegen voerde de koning zelf twee regimenten aan. Een tweede hoogte dicht bij de Pernitz werd bestormd door hertog Bernhard.

Nooit is er vermeteler, moordadiger aangevallen, nooit bczonnener, hardnekkiger verdedigd. Driemaal namen de Zweedsche regimenten Burgstall, driemaal wierp Wallenstein hen er uit. Twaalf uur lang woedde aanval en verdediging, na verloop van twaalf uur had Gustaaf Adolf nog niets bereikt. Alleen Bernhard von Weimar hield 's avonds de tweede hoogte naast den Burgstall bezet en had zich niet door Aldringers troepen, die op dien dag de roemrijksten onder de keizerlijken waren, weder laten terugwerpen. Dat had groote gevolgen kunnen hebben in het voordeel van de Zweden, indien het mogelijk ware geweest geschut op de hoogte te