Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ratieve dat zij opleveren; dit is geen mozaïekwerk, geen woordengetoover en effekt-overlading; eindelijk zijn we verlost van die gewilde «oorspronkelijkheid"^ die thans het ziekelijk voorrecht van alle twintigjarige Muzenzonen blijkt te zijn; hier niets dat uit zijn verband gerukt is, geen hypertrophie van den vorm meer, geen overheersching van middelen die voor het doel gehouden worden. Maar eene trouwe en volbloedige, eene eerlijke en gezonde schepping, waardoor alleen de stem luidt der noodwendigheid, de drang zelf van het leven stuwt. Die eenvoudige reine volmaaktheid, ' die elementaire kracht, wat overrompelt ze het kraampje van menig Hollandschen Byzantijn!

Die kunst werkt als een daad. Hegenscheidt is van 't zelfde ras als zijn held, wiens harp desnoods een wapen wordt. Dóór zijn gewrocht spreekt een geheele opvatting van 't leven, zoo hecht en breed is het in dat leven gegrondvest. Het is volledig genoeg om van zich eene, in den hoogsten zin, ethische uitstraling op ons volk te doen uitgaan.

Heb ik nu gezegd wat Starkadd is? Neen, wat ik vooral wenschte te doen vermoeden blijft ongezegd ; dat wat ons daar aangrijpt eer we bewust weten wat er gaande is, die onderaardsche kracht... Men wordt er een zeldzame diepte gewaar, die ik in dit artikel vaak nabij kwam, waar ik vaak langs gegaan ben, en toch ...

Er is eene onuitsprekelijke schoonheid overal rond ons verspreid, die in ons het voorgevoel van eene

Sluiten