is toegevoegd aan uw favorieten.

Dramatische werken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze van de en door. Dienovereenkomstig wordt besloten. (Langzaam en luid) Niemand verder eenige voorstellen te doen hebbende, sluit de Voorzitter de vergadering.

Schor.

Ik breng in omvraag of ook iemand eenige aanmerking heeft op de voorgelezen notulen. — Mijnheer Haspelstok, heeft u ook eenige aanmerkingen op de voorgelezen notulen?

Haspelstok.

Maar mijnheer, ik ik heb er geen letter

van verstaan.

Schor.

Ik moet het geachte lid doen opmerken, dat onze waardige secretaris de notulen heeft gelezen op de wijze, die voor notulen overal gebruikelijk is, en bovendien moet ik u verzoeken niet buiten de orde te gaan. Mijn vraag was niet of u de notulen verstaan hadt, maar of u er ook aanmerking op hadt?

Haspelstok.

Ik kan met geen mogelijkheid aanmerkingen hebben, als ik —

Schor.

Alzoo geene aanmerkingen — en mijnheer Valburg?

Valburg.

Ik dank u, mijnheer de Voorzitter, ik heb geen aanmerkingen.

Schor.

Ik heb ook geen aanmerkingen, en deze notulen worden dus gearresteerd (slag met den hamer) onder dankbetuiging aan den secretaris voor zijne nauwkeurige redactie. (Hij teekent de notulen). Wij zullen nu overgaan tot het belangrijkste doel onzer bijeenkomst, dat ook be-