is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

584 Parné (Br. 1). J. Steijn), Leerboek der Natuurkunde. Tiel, 1871.

• >8.) Ro)j (Br. J. J. Ie), Schetsen uit de werkplaatsen van het dierlijk leven. Deventer, 1881.

*580 Schleiden (Prof. M. De plant en haar leven. Populair beschreven. Amsterdam, 181(0.

*587 Stamm (Br. Ferd.), Waar woon ik? Waar leef ik? Naar het Hoogd. door G. Cool Pz., Amsterdam.

588 Sterne (Carus), Worden en Vergaan. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der wereld in populairen vorm. In het Nederlandsch vertaald met aant. door Dr. H. Hartogh Hevs van Zouteveen. 's Hertogenbosch, 1877.

o89 Tyndall (•/.), De warmte beschouwd als een vorm van beweging. Amsterdam, 1808.

500 Vilkem (.ƒ. A.), De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd. Leeuwarden. 1852—1855. 5 dln.

591 Ule (Br. Otlo), Waarom en omdat. Vragen en antwoorden over de voornaamste verschijnselen op het gebied van de wetenschap der natuur. Amsterdam, 1879. 2 dln.

5"- , Populaire Natuurkunde. Uit het Hoogd. Deventer, 1870. 2 dln.

Velzen (Br. II. Thoden van), Het instinkt der dieren.

59 i Verwet/ Br. L. II ), De Aarde en hare voortbrengselen. 'sGravenhage, 1852.

*595 Vries (Ihtgo de), Zaaien en Planten. Haarlem, 1899.

590 Winkler (Dr. T. C), De mensch vóór de geschiedenis. Leiden. 1877.

*597 Witte (//.), Schetsen uit het plantenrijk. Met platen en figuren. Haarlem, 1870.

*598 , 't Groote in 't kleine. Praatjes over planten.

Utrecht, 1873.

599 Wundt (Br. Wilhelm), Leerboek der Physiologie van (len ïnensch. In het Nederl. overgebracht door C. E. Daniels. Utrecht, Amsterdam, 1806.