is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijkste afwijking van de wervelkolom is die de onderwijzers onder de oogen krijgen.

De zijdel. ruggegr.verkr. (Scoliose) kan men verdeelen in de Scoliose die vóór en die gedurende den schoolleeftijd ontstaat.

De S. die reeds vóór den schoolleeftijd ontstaat, is gewoonlijk een statische- of een rachitische Scoliose.

Onder statische Scoliose verstaat men de S. die ontstaat door scheef staan. Als bijv. het eene been korter is dan het ander, zooals niet zoo heel zeldzaam voorkomt, dan zal, als men de beide voeten vlak op den grond zet, het bekken scheef gaan staan, de lendenbocht krijgt een sterker kromming naar de verkorte zijde en de borstkas zou nu overhellen als er niet een t eg en ge stel d e kromming in het borstgedeelte ontstond die het zwaartepunt naar de andere zijde verlegde. De eerste bocht die ontstond noemt men de primaire bocht, de tweede bocht die het effect van de primaire bocht tracht te vereffenen, noemt men compensatiebocht. Maakt men nu de beide beenen evenlang door een laars met een dikkere zool te laten dragen aan de verkorte zijde, dan verdwijnen deze bochten en de rug blijft recht.

Onder rachitische Scoliose verstaat men de S. die ontstaat door rachitis, d. i. door Engelsehe ziekte, een ziekte die aan de meeste iïollandsche moeders welbekend is. Pij de „Engelsche ziekte" is het beenstelsel ziek; er wordt eigenlijk te veel been gevormd, maar het gevormde been blijft week omdat er geen kalk genoeg in de beenderen wordt afgezet. Daar het beenstelsel nu zoo week blijft, kan het gemakkelijk buigen zooals men zien kan aan de kromme beentjes van zulke lijdertjes die men op zijn wandelingen dikwijls voor zich uit ziet schommelen. Die Engelsche ziekte nu komt voornamelijk in de eerste