is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijvende hand de verlichting 1.5 .1 fk. bedroeg en de verlichting in de schaduw van het hoofd 4.6 Mk. sterk was. Het hoofd van den schrijver verzwakte het licht dus tot op de helft en de schaduw van de hand verminderde de lichtsterkte tot op een vijfde.

Van alle soorten van kunstlicht is het electrisch licht het beste. Het geeft weinig warmtestralen af en bederft de lucht in de lokalen slechts in geringe mate, omdat het weinig verbrandingsproducten vormt, hetgeen gas en petroleum daarentegen in hooge mate doen. Verder kan men bij electrische verlichting veel beter kleuren onderscheiden dan bij gas- of petroleumverlichting. Door thermometerproeven heeft men kunnen uitmaken, dat de verhitting van het electrisch licht staat tot de verhitting van het gaslicht als 1 : 2, m.aw., gaslicht verhit dubbel zoo sterk als electrisch licht, hetgeen een feit van groot gewicht is als men bedenkt, dat door de stralende hitte zéér dikwijls hoofdpijnen ontstaan, die het den schoolkinderen o. a. moeilijk kan maken om verder te werken of hun aandacht te bepalen bij de les en ook dikwijls prikkeling van de oogleden veroorzaakt.

Daar echter electrisch licht in de meeste scholen vooreerst wel niet zal toegepast worden, moet men zijn toevlucht nemen tot kunstlicht van minder gehalte en wel tot gaslicht in grootere en petroleumverlichting in kleinere plaatsen. De verlichting kan gegeven worden door één, of een paar zéér sterke lichtbronnen of door een grooter aantal zwakkere lichtbronnen. Over het algemeen geeft één groote lamp meer licht dan een zeker aantal kleinere, die te zamen in hetzelfde tijdsverloop evenveel brandstof verbruiken als de groote lamp alleen. Heeft men een groote ruimte te verlichten, dan is het beter meerdere kleine lichten te nemen dan één zéér groot licht, omdat één groot licht