is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.S08 Mulder (G. •ƒ.), Levensschets door hemzelven beschreven. l!otterdara, 1881. 2 deelen.

309 Naber (Joh. W. A.), Kracht in zwakheid. Het beeld van Angelique Arnauld, Abdis van 1'ort-Royal 1591—1061. Amsterdam, 1890.

310 Aaber (S. Vier tijdgenooten. Indrukken en beschouwingen. Haarlem, 1894.

311 Nonius (AI. dé), Histoire de Napoleon. Bruxelles, 1839.

312 Pierson (Dr. A.), Over Alexandre Vinet. Eene voo rlezin"* Arnhem, 1871.

| —. en de Clercqs jongste kleindochter, Willem

de Clercq naar zijn dagboek. Haarlem, 1888. 2 dln.

314 — , Herinneringen uit Pruisens geschiedenis.

Amsterdam.

315 Poolman (W. /{.), Onze Pater. Fredericus Stephanus Kraavvanger. Haarlem, 1874.

316 Prescott (l/'illiam 11.), History of the reign of Philip the second, King of Spain. Leipzig, 1856.

317 Rovers (Lr. Al. A. N.), Een vijfhonderdjarige gedenkdag (John Wiclif herdacht), 's Gravenhage, 1878.

> Legenden en levensbeelden. Arnhem

1885.

> Levensbeelden. Utrecht, 1893.

320 Schlosser (F. C.), Algemeene Geschiedenis. Uit het Hoogd. door 1). van Hinloopen Labberton en J. L. Terwen. Rotterdam 1855—1858. 18 dln. in 9 banden.

321 Schmidt (F.), Frederik Schiller. Utrecht.

322 Smiles (Samiiel). George Steplicnson. Deventer, 1882.

323 Smit Kleine (F.), Schrijvers en Schrifturen. Haarlem, 1891.

, ('armen Sylva. Haar leven en hare werken.

Haarlem, 1886.

325 Solger (II.), Algemeene geschiedenis in verhalen. Apeldoorn 1880, 1881. 4 stukjes.

326 Stolt (A. W.), De Helden van Griekenland in oorlog en vrede. Uit het Hoogd. door Dr. K. DaIder. Sneek, 1867. 2 dln