is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Vaderlandsche Geschiedenis.

343 Amsterdamsclien Schouwburg (Historie van den). Amsterdam, 1772.

344 Andriessen (P. •/.) en W. •/. Hofdijk, Panorama van Xeerlands Verleden. Deventer, 1882.

345 Bakhuizen van den Brink (R. 6'.), Vondel met Roskam en Rommelpot, 's Gravenhage, 1891.

346 Bosscha (•/.), Schets der Algemeene geschiedenis en van die des Vaderlands. Breda, 1862.

347 , Neerlands heldendaden te land. Leeuwarden,

\868— 73. 3 dln.

348 Brink (Dr. Jan ten), De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie (1555—1568). Rotterdam, 1882.

349 , Geschiedenis der Noord-Xederl. Letteren in de 19ae eeuw. In Biographieën en Bibliographieën. 1830— 1880. Amsterdam, 1888. 3 dln.

350 , Geschiedenis der Nederl. Letterkunde. Amsterdam, 1895.

351 Din/l (C. F. van), Onze geschiedenis, geschetst in haar verband met de Algemeene Historie. Kampen, 1890.

352 Elberts (IV. A.), Tafereelen uit de geschiedenis des Vaderlands. Leiden.

353 Knr/elberts Gerri/s (O.), Het Leven en de Kegeering van Z. M. Willem I. Amsterdam, 1845.

354 Fritin (Dr. R.\ Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588—1598. Amsterdam, 1861.

355 Gomc (■/. ter). De gilden. Kene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven. Amsterdam, 1866.

356 , De volksvermaken. Haarlem, 1871.

357 , Amsterdam vergrootingen. Amsterdam, 1882.

358 , Nacht en morgen. Ken tijdvak uit de geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam, 1878.

359 - , Geschiedenis van Amsterdam. 1879—1893. 8 dln.