is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

360 Hartog (Dr. •/.), l)e Patriotten en Oranje van 1747—1787. Amsterdam, 1882.

301 Hofdijk (W. ■/.), Lauwerbladen uit Xeerlands Gloriekrans, 's Hage. 2 dln.

362 , Ons Voorgeslacht. Haarlem, 1859—64. 6 dln.

363 , Vóór 300 jaren. Historie-schilderingen uit Xeêrlands vrijheids-krijg. Utrecht, 1870.

364 , Geschied, der Nederl. letterkunde. Amsterdam, 1867.

365 IInet (Cd. Busken), Het Land van Rembrand. Studiën over de Xoord-Nederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Haarlem, 1886. 3 dln.

366 Jonckbloet (Dr. W. •/. Geschiedenis der Xederlandsche letterkunde. Groningen, 1868—70. 2 dln.

367 Kroon (A. W.), Het Amsterdamsche stadhuis (tlnns paleis) 1625—1700. Amsterdam, 1867.

368 Lennep (Mr. •/. van), Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje. 5e druk. Leiden.

369 _ , l)e voornaamste geschiedenissen van Xoord-Nederl.md, Amsterdam. 5c druk. 2 dln.

370 Mohrmann (11.), Amsterdams worstelstrijd tenen Spanje. Amsterdam, 1878.

371 Motley (John TMhrop), History of the united Netherlands. The Hagne. 1860—1867. 4 dln.

372 , 13e opkomst van de Xederlandsche

Republiek. Met inleiding van l)r. R. C. Bakhuizen van den Brink, 's Grovenhage, 1878—1881. 12 dln. in 6 banden.

373 Multaluli, Een en ander naar aanleiding van .). Bosscha's Pruisen en Xederland. Amsterdam, 1867.

374 Pelt (Daniël va»), The Hollanders in Xova Zembla (1596 — 1597). London, 1884.

375 Qninel (Kdgar), Marniv van St. Aldegonde. Deventer, 1855.

376 Roever (Mr. A. de), lit onze oude Amstelstad. Amsterdam, 1890. 2 stn.