is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn niet in hun natuurlijken vorm bewaard gebleven; toon zij tot steenkool overgingen, hebben zij hun vorm verloren. Doch de klei- en zandlagen, die de planten overdekten, vóór zij verkoolden, hebben den vorm der planten en de teekens van hun bast en bladeren bewaard in de afdrukken, die zij maakten in dc weeke massa. Daardoor kent men ze vrij nauwkeurig. Wie een steenko

r m.

Schetskaart van de mijn concessies in Limburg.

lenmijn bezoekt, kan hij den ingenieur allicht dergelijke plantenafdrnkken uit den

voortijd tc zien krijgen.

De eigenlijke steenkolenlagen hebben, gelijk wij zeiden, geen groote dikte. De

dunnere steenkolenlagen worden dan ook niet ontgonnen, doch alleen de dikkere

lagen en die van een goede qualiteit. Men boort eerst een schacht loodrecht in de

aarde, de hoofdschacht, en van deze uit maakt de mijnwet kei dwarsgangen in

dc productieve lagen. Van die dwarsgangen wordt de gewonnen steenkool in

ui.