Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Nelly toe. Hij bukte zich tot haar over en trok voorzichtig de plaid over haar rug en schouder. Hierna ging hij weer even onhoorbaar naar zijne plaats terug, legde zich neer en sliep weldra.

Een weinig later was Nelly ook in slaap gevallen. Zij droomde dat Emin, in een breede straat te Damaskus, naast haar stond en dat hij haar met zijne beide handen een massa rozenbladen uit zijn tuin aanbood. Die droom was al even onzinnig als droomen meest altijd zijn, maar deze hield haar toch den geheelen nacht bezig.

Zij werd wakker bij het aanbreken van den dag. Emin was reeds den tuin in gegaan.

Toen hij na een korte poos terugkeerde zag hij er woest en ontroerd uit. Driftig liep hij onmiddellijk naar Harven en voegde hem in volle verontwaardiging de woorden toe:

.,Gij hebt mij bedrogen!"

Harven richtte zich overeind; hij begreep er niets van. Nelly dacht dat, als Emin nu zulk een met edelsteenen versierd krom mes in zijn gordel gedragen had, zooals zij vroeger geloofde dat ieder Arabier dit bij zich droeg, hij het dan. zeker uit de schede zou hebben getrokken. Emin vertelde dat een bode uit de stad hem de tijding gebracht had, dat Blumenbach gedurende zijne afwezigheid de beide kinderen van zijn gast had laten ontvoeren. Blumenbach had hem onder een voorwendsel

Sluiten