Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam era puerto. El puerto de Rotterdam. . es las cal'es de Rotterdam ..., junto ti cuyas aceras convertidas en muelles, atracan los vapores y toda clase de buques. Sin embargo, hay un puerto principal por decirlo asi, una calle de un kilómetro, el Boompjes; a cada lado hay un muelle, plantado de arboles.

Confluencia, samenvloeiing. — Nunca... en sus dfas, nooit van hun leven. -- Pasado el rio, nadat hij de rivier overgestoken is. — (Por) enciina de la eiudad de parte a parte, over de stad van het eene eind tot het andere, dwars over de stad. — Viéndose el oaserio, zoodat men de gezamenlijke huizen ziet. — Un globo aerostatico, een luchtballon. — lurbado, onthutst. Darse ouenta de, zich rekenschap geven, er uit wijs worden. Ceder, wijken. — Bifurcarse, trifuroarse, zich in tweeën, in drieën verdeelen. — De tejas arriba, van uit de hoogte. — Hacerse cargo, zich een denkbeeld vormen. — Entreverado, verwikkeld. — Ir & componérselas, het aanleggen. — Exlraviarse, verdwalen. — Vieron, pret. de ver• — Junto a cuyas aceras, naast welker trottoirs. — Atracar, aanleggen. — Buque, schip.

A ANTEEKENING.

Se eeharon a temblar, zij begonnen te beven.

Het werkw. echar, dat de algemeene beteekenis heeft van werpen, komt voor in een groot aantal idiomatische uitdrukkingen, bijv. : echar contribuciones, belastingen heffen.

„ una proclamación, een proclamatie uitvaardigen.

i 'a culpa, de schuld geven.

„ suertes, loten.

„ por un camino, een weg inslaan.

„ a mala parte, kwalijk nemen.

„ en cara, verwijten.

„ el ancora, f. (anclar), het anker werpen.

„ rayos y centellas, vuur en vlam schieten.

„ fuego por los ojos, vuur uit de oogen schieten.

„ botes, hijgen.

» el guante, de handschoen toewerpen.

„ algo de menos, echar de menos iets, iemand missen. a alguno.

Sluiten