Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U , Ni

beteekent :

1». noch, bijv. Ni de dia ni de noche descansa, hij rust dag noch nacht.

NB. Als ni achter het w.w. staat, moet no er voor komen, dus: No descansa (ni) de dfa ni de noche.

2°. Zelfs niet (vooral na een andere ontkenning); bijv. Nunca cometas una bastardfa ni en los mayores apuros, b<ga nooit een laagheid zelfs niet in den grootsten nood. No tengo ni un amigo, ik heb zelfs niet een vriend, ik heb geen enkelen vriend.

3o. dan ook niet; bijv. Le recibió con carino y le hospedó en su casa, ni hubiera podido excusarse de ello, siendo tan proximo pariente, hij ontving hem vriendelijk en huisvestte hem, hij had er dan ook moeilijk van buiten gekund, daar hij zoo nauw met hem vermaagschapt was.

Que

heeft als voegwoord verschillende beteekenissen: *) 1". dat, bijv.:Dicen que tengo razón.

Lo cierto es que él se rie de todo. 2°. dan (na comparatieven), bijv.: Eres mejor que yo.

Su corazón es masduro que un diamante. El diamante es menos duro que su corazón. 3"> want (blijft ook vaak onvertaald). No entréis en el prado, que hay muchas culebras, Gaat niet de wei in, want er zijn een menigte adders. Acostémonos, que es tarde. Laten wij naar bed gaan, (want) het is laat. ; Eb, eh! que duele, senorita. au, au, dat doet zeer, kindje.

') Voor que als bijwoord zie men de vorige les.

Sluiten