is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de weerstandspyrometer dan ook één van de meest gebruikte geworden, voornamelijk voor zeer liooge en zeer lage temperaturen, bij welke de gewone kwikthermometer niet bruikbaar is. De calibraties van deze instrumenten geven telkens eene bepaling van de weerstandsverandering met de temperatuur van het gebruikte metaal. Om te begrijpen redenen is dit haast steeds platina, de gevallen dat er een ander metaal gebruikt werd zijn zeldzaam. Voor de kennis van de weerstandsverandering van zuiver platina hebben de calibraties dezer thermometers weinig nut, daar tuin de zuiverheid van het platina niet de daarvoor noodige zorg besteed werd. Maar er zijn eenige bepalingen met groote nauwkeurigheid verricht, waaruit blijkt, dat voor platina de weerstand tot de hoogste te meten temperaturen als tweedegraadsfunctie van de temperatuur voldoende juist weergegeven kan worden.

Onder de metalen, die naast platina bizondere voordeden opleveren bij het gebruik voor pyrometer, neemt ijzer eene eerste plaats in, wegens den bij dat metaal buitengewoon grooten temperatuurscoüfïicient. Ook bij dit metaal is door Cai.i.endar de verandering van den weerstand met de temperatuur nagegaan. Hier moest binnen het interval 0"—440° eene derdegraadsfunctie naar de temperatuur genomen worden.

S ö. Zeer belangrijk noemden wij reeds de onderzoekingen in lateren tijd bij temperaturen tot dicht bij liet absolute nulpunt verricht, tot de bespreking van welke wij nu overgaan. De waarnemingen bij hoogere temperaturen gaven voor den weerstand van alle zuivere metalen een