is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwaarloozen temperatuurscoëfficient. Door den waarnemer bij den galvanometer kon derhalve, bij eenige verandering van de temperatuur in het bad, dit direct aangegeven worden, waardoor een helper den druk, waaronder het bad verkookte, iets in den gewenschten zin veranderde. De waterstofthermometer bleef dan gedurende langeren tijd op voldoend standvastige temperatuur.

De meeste metingen zijn geschied bij deze laatste opstelling, dio in Meded. 88 beschreven is. Op pl. III fig. 1 en lig. 2 ziet men den ouderlingen stand van de toestellen gedurende de meting. Hierin is p de weerstand; Th de waterstofthermometer. Verder vestig ik de aandacht op een roerder, met kleppen voorzien, die de vloeistof om den cylinder ïu heen pompte. Bij de metingen stond het vloeibare gas steeds hooger dan de bovenste rand van £0. Daalde het niveau lager, dan had er geen circulatie meer plaats, maar had de beweging van den roerder alleen op- en neergaan van de vloeistofniveau's ton gevolge.

De gang van eene meting was de volgende. Zoodra ongeveer de omstandigheden verwezenlijkt waren, waaronder wij eene meting wenschten te verrichten, werden de weerstanden van de toeleidingsdraden bepaald. Daarna de weerstand gemeten van den platinadraad en nu door het geven van seinen aan den helper, die met de drukregeling belast was, gezorgd, dat deze weerstand en dus deze temperatuur behouden bleef. Had dit ongeveer 10 minuten geduurd, dan werden de metingen met den waterstofthermometer aangevangen en voortgezet tot de vloeistof verdampt was, of tot wij meenden voldoende gegevens