is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In hoeverre deze formule de waarden van den weerstand ook bij andere temperaturen weergeeft, laat zich beoordeelen uit de volgende tabel.

TABEL VI. Beproeven van eene parabolische formule.

lo serie.

— j ~7 j

Temperatuur door den Gcmeten Berekende

waterstofthermometer Verschillen.

.. woorstand. weerstand, bepaald.

0" 110,045 110,045 0

— 51°,43 87 760 87,825 -0,065

— 104",38 64,371 64,382 —0,011

— 104",66 64,256 64,256 - 0

— 127°,71 53,910 53,871 -f0,030

— 128",88 53,372 53,342 +0,030

— 161»,15 38,674 38,611 + 0.063

— 161°,47 38.515 38,464 +0,051

— 182",63 28,692 28,692 0 (—195",75) (22,600) (22,586) (+0,014) •)

— 197",08 21,877 21,960 —0,083

— 197",58 21,687 21,727 -0,090

— 209",93 16,025 15,948 +0,077

De afwijkingen tusschen den gevonden weerstand en den berekenden zijn zeer merkbaar. Bij chloormethyl bedraagt de afwijking 65 op 87760, in temperatuur een verschil van 0°,15. In methaan zijn deze afwijkingen 63 op 38674 of in temperatuur een verschil van eveneens 0°,15. In zuurstof onder verminderden druk kokende bedraagt de afwijking 90 op ruim 21637 of ongeveer 0°,2.

1) Deze waarneming verdient minder vertrouwen, doordat eene onzekere correctie bij den waterstofthermometer hier een zeer hoog bedrag bereikte.