is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL V. Calibratie platinathermometer.

Ie serie.

! i i i ~ '

Datum ;

meter bepaald weerstanden werd

0° 110,045 zie § 9.

24 Mei '02 — 51",43 87,760 methylchloride kokende

onder verminderden druk.

13 Mei '02 — 104°,66 64,256 aethjloon.

— 104",38 64,371 id.

n — 127°,71 53,910 aethyleen kokende onder

» — 128",88 53,372 verminderdon druk.

16 Mei 02 — 161". 15 38,676 methaan.

„ | - 161", 15 38,672 id.

* — 161",47 38,515 id.

22 Mei '02 - 182",63 28,692 zuurstof.

10 Juli 02 — 195",75 22,600 stikstof.

22 Mei '02 — 197°,08 21,877 zuurstof kokende onder

d j 197",58 21,637 verminderden druk.

10 Juli 02 | — 209",93 16,025 stikstof kokende onder

verminderden druk.

Zooals de waarden hier gegeven zijn, laat zich de onderlinge overeenkomst niet gemakkelijk beoordeelen. Om een beter overzicht te verkrijgen, heb ik uitgerekend de formule van den vorm w = u0 (1 -f- at -f- bt2), die met de waarnemingen aansluit bij 0°, bij —104°,66 en bij —182°,63, de temperaturen die het meest overeenkomen met die, welke gewoonlijk ook door andere waarnemers gebruikt worden (vergelijk hoofdstuk I C).

De formule wordt w ~ 110,045 (1 -f 0,0038788 t - 0,000 000 9257 t2).