is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de WHEATSTOXE'sche brug gebruikt werd en waarvan daalde wijze, waarop men zich van de juistheid der aangegeven waarden overtuigd had, uitvoerig is aangegeven.

Ii6 was eene weerstandsbank van Siemens en Hai.ske in 1902 door de Reichsanstalt gecontroleerd. Deze gaf aan, dat hunne opgave over de verhoudingen waarschijnlijk goed was tot op 1 ,0.U00sU en de absolute waarden tot op 1 i Het leek mij, na de goede uitkomsten bij de bank

R'3 gevonden, voldoende vertrouwbaar, zoodat ik dit niet weer gecontroleerd heb. Wel echter moest de verhouding van de eenheden der beide banken nagegaan worden. De eene, R'3. was in internationale Ohms, de andere in legale Ohms. Ter bepaling van die verhouding werden de banken tot twee armen van eene WiiEATSToxE'sche brug gemaakt, de verbindingsdraad kort en dik genomen, en de waarden van 100, 200, 800, 400 en 500 Ohm in beide banken vergeleken. De 2 andere armen waren twee nagenoeg gelijke weerstanden. Xa deze bepalingen werden ze herhaald met deze 2 armen verwisseld. Door met alle stoppen ingezet na te gaan hoeveel de eene tak grooter was dan de andere, kreeg men een oordeel hoe groot de invloed van alle bij weerstanden wezen kon. De uitkomst was dat voor de verhouding gevonden werden de volgende waarden: