is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheidden zich enkele kristalletjes af; dus bleken sporen van aldehyden aanwezig te zijn.

Om eene voorloopige scheiding tot stand te brengen en eene verandering der bestanddeelen zooveel mogelijk te voorkomen, begon ik bij verminderden druk te fractioneeren, na eerst door uitvriezing de kamfer zooveel mogelijk te hebben verwijderd.

Daarbij werden vier fracties opgevangen.

I. eene fractie, die bij + 30 m.M. druk bij 65° 80° overging. Bij die temperatuur scheidde zich inden koeler en den ontvanger veel kamfer af. Na deze door uitvriezen weer zooveel mogelijk uit de achtergebleven vloeistof verwijderd te hebben, werd

II. eene fractie afgescheiden, die bij + 30 m.M. overging tusschen 80° en 100°,

III ktimfGr

IV. eene fractie, die bij + 30 m.M. boven 100° overging.