is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de Aetherische Olie uit den wortelbast van Cinnamonum zeijlanicum Breijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

Bij de beoordeeling van de temperatuur, waarop melk verhit geworden is, verdient de reactie van Storch, als ringreactie uitgevoerd, de voorkeur boven de guajak ol de methyleenblauwreactie.

XV.

Betere wettelijke regeling van den handel in geheime geneesmiddelen en Specialités, en handhavng deiwettelijk bestaande bepalingen is in het belang der volksgezondheid noodzakelijk.