is toegevoegd aan uw favorieten.

Welk weêr hebben wij te wachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De weersgesteldheid is een factor in de Natuur, die veel invloed heeft op de gesteldheid van den mensch; of het warm of koud is, of het regent, of het zooals men gewoonlijk zegt, helder zonnig is, dat alles maakt een grov/i verschil, niet ancer. omdat verschillende weêrstoestanden een ongelijken invloed op den gezondheidstoestand van den mensch uitoefenen, maar ook omdat onze maatschappelijke welvaart verband houdt met de meerdere of mindere opbrengst van land en tuinbouw, die in hooge mate door het weêr beheerscht wordt. Maar op hoeveel andere wijzen kan de weersgesteldheid niet diep ingrijpen in 's menschen welvaart? Wordt de uitvoering van groote werken veelal niet vertraagd door aanhoudend ongunstig weêr; kan een hevige storm in korten tijd niet een er-berekenbare schade aanrichten en kunnen onweer en hagelslag, langdurige drooate en andere schadelijke weêrsverschijnselen den mensch niet nood-