is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over den voet lieb ik reeds liet een en ander gezegd voor zoover liet den sympus monopns betrof. Waar twee voeten aanwezig zijn. is er steeds een vergroeiing van de calcanei. he overige beentjes van tarsus en metatarsus zi jn dan in goeden vorm aanwezig. Het behoeft nauwelijks vermeld te worden dat de draaiing zieli ook aan de voeten kenbaar maakt. Is er één aanwezig zoo staat die steeds naar achter: waar er twee zijn. bestaat er beiderzijds door de vergroeiing der calcanei een sterken varusstand. die maakt dat de zolen aan de voorzijde te zien zijn.

Door den eigenaardigen stand van de deelen ten opzichte van elkaar is de beweging in de gewrichten een zeer beperkte. Alleen in liet heupgewricht schijnt de bewegelijkheid vrij groot, maar dit is slechts schijnbaar, daar het bekken zeer bewegelijk met de wervelkolom verbonden is. en alzoo de grootste beweging in de articulationes sacro-iliacae plaats vindt.

Het geheele been staat meestal in llexie en is zóo gekromd, dat de concaviteit naar voor ligt. Ook dient nog vermeld te worden dat de as van de extremiteit iets naar rechts afwijkt.

Navelstreng.

Een constant verschijnsel hij de sirenen is. dat de navelstreng slechts twee vaten voert, ééne vena en één arterie. Deze arterie ontspringt uit den stam van de aorta of liever stelt er het verlengde van voor: de arteriae iliacae zijn in vergelijking van dit groote vat slechts onbeduidende zijtakjes. Weigert heeft het eerst de meening uitgesproken. dat bij de sirenenvorming de arteriae umbilicales.